นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง รับมอบน้ำยาล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ จาก ปตท. ลำปาง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ นายณัชพล จีนขจร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง พร้อมคณะจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง ได้มอบน้ำยาล้างมือและเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการต่อไป ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง