นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลเมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) และส่วนบริหารการศึกษา ฝ่ายกิจการโรงเรียน สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ให้การต้อนรับ นายสานิตย์ เพชรกาฬ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุง พร้อมคณะจากเทศบาลเมืองพัทลุง จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง "โรงเรียนพอเพียง" ของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ต่อไป ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)