นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชราการค้า ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง