นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) งานจ้างก่อสร้างถนนปงสนุก ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงถนนบุญโยง  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา เป็นผู้รับจ้าง