นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ บ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง