นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ช่วงเช้าของวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายวิชญ์ศิคภัทร วงศ์มณี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม จัดโดยจังหวัดลำปาง เพื่อน้อมสดุดีพระเกียรติคุณ ร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกสำนึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัย โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี ของการครองราชย์ได้ทรงอุทิศพระองค์ ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและใช้เวลาส่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาค

ต่อมาในช่วงค่ำ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายประเสริฐ ต้นโนนเชียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงทุ่มเทพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัย และยังคงสืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยเหล่าบรรดาข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง