นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับสำนักงาน ปภ.ลำปาง ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับโรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง สนับสนุนรถน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงาน ปภ.ลำปาง ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ให้กับโรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ได้เรียนรู้และมีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความพร้อมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง