นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จัดโดยจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการทำความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ทั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัด ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ ทรงปรับปรุงประเทศในด้านต่าง ๆให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดี และความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ