นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรม “คนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” คนใหม่

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง จัดการฝึกอบรม “คนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” คนใหม่ ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง ตำแหน่ง คนงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 9 คน เพื่อฝึกการปฏิบัติงานกับรถดับเพลิงและกู้ภัย ในเรื่องการใช้เชือกในงานป้องกันฯ ท่าบุคคลประกอบสายดับเพลิง (ม้วนสาย, แบกสาย, วิ่งสาย, ส่งสาย, สัญญาณมือ, บันได) วิชาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE และ SCBA วิชาการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฝึกปฏิบัติแผนผจญเพลิง ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดับเพลิงและการใช้น้ำ ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง