นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปางเปิดให้บริการทำบัตรประชาชน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม และในวันเลือกตั้ง

เทศบาลนครลำปางเปิดให้บริการทำบัตรประชาชน เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง ส.จ.และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันเสาร์เพิ่มเติม เวลา 09.00 – 15.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคมและในวันเลือกตั้ง อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรประชาชนสูญหาย ชำรุด หรือบัตรมีรายชื่อตัว นามสกุล วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ทางเทศบาลนครลำปาง โดยฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนนอกเวลาราชการในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 และในวันเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สะดวกมาติดต่อทำบัตรในวันราชการ.