นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเก็บขนขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ​

การจัดเก็บ​ขยะอันตราย​และขยะติดเชื้อ​ต้องใช้ความระมัดระวัง​ แยกจากขยะทั่วไป​อย่างชัดเจน​เพื่อไปสู่ขบวนการทำลายที่ถูกต้อง

วันที่ 13 พ.ย. 2563 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เทศบาลนคร​ลำปาง​ดำเนินการเก็บขนขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ​ ในเขตตำบลเวียงเหนือ และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครลำปาง 2

ถ่านไฟฉาย​ หลอดไฟ​ กระป๋องสเปย์​ บรรจุภัณฑ์​ที่ใช้กับสารเคมี​ต่างๆ​ โปรดทิ้งลงถังขยะอันตราย​และขยะติดเชื้อ​ที่จัดเตรียม​ไว้​ ให้เจ้าหน้าที่​จัดเก็บ​อย่างถูกต้อง​ต่อไป