นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร​ลํา​ปาง​ ทำความสะอาด และเก็บขนกิ่งไม้

วันศุกร์​ที่ 13 พฤศจิกายน​ 2563 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เทศบาลนคร​ลํา​ปาง​ ทำความสะอาด และเก็บขนกิ่งไม้ ดังนี้

1. เขตสวนดอก-หัวเวียง

- ตัดหญ้า ถ.สุขสวัสดิ์ 4 ซ.10, ซ.11, ซ.12

2. เขตเวียงเหนือ

- ตัดหญ้า ถ.พระแก้ว, ถ.สุชาดา, ถ.ประตูม้า

- ตัดหญ้า ถ.ท่ามะโอ ถึงแยกโรงไม้ประสาน, ถ.จามเทวี ตั้งแต่หน้าโรงเรียนแคนเน็ตฯ ถึงศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพเรือนจำ หนองกระทิง

4. เก็บขนกิ่งไม้

- เขตสวนดอก-หัวเวียง

- เลียบแม่น้ำวัง ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ

- ถ.สุชาดา

- ถ.ปงสนุก

- ถ.วังเหนือ

- มิวเซียมธนบดี

- ถ.ท่ามะโอ

- ถ.บุญโยง

- ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย

- บริเวณโดยรอบวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม