นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง การกวาดทำความสะอาด และเก็บขนกิ่งไม้

วันเสาร์​ที่ 14 พฤศจิกายน​ 2563 งานรักษาความสะอาด​กอง​สาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เทศบาลนคร​ลำปาง ดำเนินการกวาดทำความสะอาด และเก็บขนกิ่งไม้ ดังนี้

1. กวาดทำความสะอาด

- ถ.ตัดใหม่ตลอดสาย

- ทางเข้ามิวเซียมธนบดี

- ถ.พหลโยธิน

- ถ.จามเทวี

2. เก็บขนกิ่งไม้

- หน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต