นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปาง รแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ โดยจังหวัดลำปาง จัดการแถลงข่าวในประเด็นเรื่อง การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 การจัดงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2563 และได้เน้นย้ำในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รวมถึงการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง