นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 16 พ.ย. 2563 งานศูนย์บริการสาธารณสุข​ ร่วมกับงานรักษาความสะอาด กอง​สาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เทศบาลนคร​ลำปาง​ นำโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ลงสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมทำกิจกรรม 5ส. ให้การดูแลมิติด้านสิ่งแวดล้อม กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการเทศบาลใส่ใจ (Happy Home Ward)