นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระดีดี ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครลำปาง

๕ วิธี จัดการความเครียด : รับฟังข่าวสารอย่างไรไม่เครียด

ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สื่อมวลชนต่าง ๆ เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและมีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก ซึ่งในบางคนอาจมีการติดตามข่าวแบบใกล้ชิด ซึ่งการติดตามข่าวที่มากเกินไปอาจส่ผลเสียต่อสุขภาพอันนำมาซึ่งความเครียดและความวิตกกังวลได้ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กรมสุขภาพจิตได้ให้คำแนะนำในการติดตามข่าวสาร

๕ วิธี เสพข่าวอย่างไรไม่ให้เครียด 

๑. ให้ความสำคัญกับสติของตนเองเมื่อต้องสพข่าว หมั่นสังเกตอารมณ์ของตนเองและผลกระทบ

จากอารมณ์นั้น

๒. จัดสรรเวลาติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างพอดี โดยไม่ควรติดตามต่อเนื่องนานไป

๓. พยายามทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ หันเหความสนใจจากข่าวสารไปเรื่องอื่นบ้าง

๔. เคารพความเชื่อและความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายได้

๕. พักผ่อนและผ่อนคลายความเครียด เช่น การนอน ออกกำลังกาย ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น

หากอาการยังไม่ดีขึ้ สามารถขอรับบริกรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือ โทร. สายด่วนสุขภาพจิต ๑ต๒๓ ตลอด ๒๔ ชม. เพื่อหาทางแก้ไขที่ถูกต้องและ

เหมาะสม

ข้อมูลจาก : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ฯ ครั้งที่ 43/63