นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มกาดหมั้วเพื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประชุมหารือข้อควรปฏิบัติในการจำหน่ายสินค้าและการจัดกิจกรรมบริเวณถนนสายวัฒนธรรมลำปาง

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ข้อควรปฏิบัติในการจำหน่ายสินค้าและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมลำปาง ประจำปี 2563 เพื่อให้การค้าขายและการจัดกิจกรรมในบริเวณถนนสายวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม คณะกรรมการกลุ่มกาดหมั้วเพื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จึงมีมติให้ออกประกาศข้อปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้มีความประสงค์จะค้าขาย ต้องแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ และขึ้นทะเบียนผู้ค้า พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

2. ให้ขายของทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 21.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถเข็นเข้ามา ให้จอดไว้ในบริเวณที่จอดรถ อย่าจอดบริเวณที่ขายของหรือบนทางเท้า และเมื่อขายของเสร็จให้เก็บแคร่หรือโต๊ะกลับทุกครั้ง

3. โต๊ะที่ตั้งขายของต้องสูงไม่เกิน 60 ซม.และตั้งห่างจากขอบถนนไม่เกิน 1.50 ม. ร่มหรือเต้นท์ให้ใช้สีขาว พื้นที่ขายของผู้ค้าไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ จะยกเลิกสิทธิ์ให้ผู้อื่นมาขายของแทนไม่ได้ หากวันใดไม่สามารถมาขายของได้ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ

4. ผู้ค้าต้องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือผ้าพื้นเมือง งดใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม ผู้ขายอาหารให้ใส่หมวกคลุมและผ้ากันเปื้อน

5. บริเวณที่เป็นพื้นที่สงวนไว้สำหรับจัดกิจกรรม ได้แก่ บริเวณกู่เจ้าย่าสุตา หน้าเวทีการแสดง และหน้าเอื้องคำรีสอร์ท ห้ามตั้งวางขายของ

6. ขอความร่วมมืองดจำหน่ายสิ่งของที่หมิ่นเหม่ต่อวัฒนธรรม เช่น หนังสือที่มีรูปภาพไม่เหมาะสม งดจำหนายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่

7. ผู้ค้าช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ขายของและบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ซอย Dog Hotel ซอยร้านราดหน้า โดยให้ผู้ค้าจัดเตรียมถุงสำหรับใส่ขยะประจำร้านตนเองไว้บริการแก่ลูกค้า ห้ามให้พื้นถนนสกปรก งดใช้ภาชนะโฟม และลดการใช้ถุงพลาสติก

8. ผู้ค้าที่ไม่แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ขายของในบริเวณถนนสายวัฒนธรรมได้

9. ห้ามผู้ใดใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อโฆษณาสินค้าหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสียงรบกวนผู้ค้าและนักท่องเที่ยว ยกเว้นการใช้เครื่องขยายเสียงของคณะกรรมการฯ

10. ผู้ค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในถนนสายวัฒนธรรมต่อไปได้

สอบถามเพิ่มเติม คณะกรรมการกลุ่มกาดหมั้วเพื่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คุณประทีป เบอร์โทรศัพท์ 081-9509098 และ คุณสดศรี เบอร์โทรศัพท์ 081-5956820