นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ประชาชนในชุมชนสิงห์ชัย

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และอสม.ชุมชนสิงห์ชัย ร่วมส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ นางไกรวัลย์ บัวบาน อายุ 64 ปี ประชาชนในชุมชนสิงห์ชัย ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน ทำให้บ้านได้รับความเสียหายเกิดการทรุดเอียง นายกเทศมนตรีนครลำปาง จึงได้เข้าตรวจสอบและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ