นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ ปภ.เขต 10 ลำปาง ทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง สนับสนุนรถน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ให้กับห้าง Big-C สาขาลำปาง และ โรงพยาบาลเขลางค์นครราม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ได้เรียนรู้และมีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพต่อไป