นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร​ล​ำ​ปาง​ พัฒนาทำความสะอาด และเก็บขนกิ่งไม้

วันที่ 18 พ.ย. 2563 งานรักษาความสะอาด​ กอง​สาธารณสุข​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เทศบาลนคร​ล​ำ​ปาง​ พัฒนาทำความสะอาด และเก็บขนกิ่งไม้ ดังนี้

1. เขตสวนดอก-หัวเวียง

- ตัดหญ้า ถ.พระบาท และชุมชนสนามบิน ซอย 1

2. เขตเวียงเหนือ

- ตัดหญ้า ถ.วังเหนือ ชุมชนประตูต้นผึ้ง และถ.สุชาดา

- ตัดหญ้า หลังสมาคมรถม้า

3. เขตสบตุ๋ย

- ตัดหญ้า ถ.สิรินาวิน หน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

4. เก็บขนกิ่งไม้

- ถ.ลูกเสือ

- ถ.นาก่วม

- ชุมชนศรีเกิด

- ถ.ตลาดเก่า

- ถ.เลียบแม่น้ำวังหลังป้อม อปพร.

- สะพานพัฒนาภาคเหนือ

- ถ.ปงสนุก

- ถ.สันโค้ง

- ถ.ฉัตรไชย

- ถ.พหลโยธิน

- ถ.มนตรี

- ถ.สุเรนทร์

- ถ.ริมแม่น้ำบ้านดงไชย