นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจิ เดเวลอปเม้นท์ เป็นผู้รับจ้าง