นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนนาก่วมเหนือ จำนวน 10 ราย และชุมชนพระธาตุนาก่วม จำนวน 10 ราย เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา