นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อสม. เทศบาลนครลำปาง รับมอบเกียรติบัตรในการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครประจำศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดสุขสวัสดิ์

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณสุข เทศบาลนครลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมนิเทศติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ อสม. เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือก อสม. รายใหม่ การตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์ ศสมช. ปีงบประมาณ 2564 การคัดเลือกประธาน อสม. ระดับชุมชน การใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ การดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อ และ โครงการ Happy Home Ward

ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ อสม. เทศบาลนครลำปาง ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครประจำศูนย์บริการกิจกรรมบำบัดสุขสวัสดิ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. เทศบาลนครลำปาง ที่ได้อุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความทุ่มเท เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป