นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดและเก็บขนกิ่งไม้อย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดและเก็บขนกิ่งไม้ ดังนี้

1. เขตสวนดอก-หัวเวียง

- ตัดหญ้า และกวาดทำความสะอาด สนามกีฬาหนองกระทิง (เตรียมงานฤดูหนาว)

2. เขตเวียงเหนือ

- ตัดหญ้า และกวาดทำความสะอาด ถนนรอบสนามกีฬาหนองกระทิง (เตรียมงานฤดูหนาว)

3. เขตสบตุ๋ย

- ตัดหญ้า และกวาดทำความสะอาด ทางไปสนามกีฬาหนองกระทิง ตั้งแต่วัดม่อนกระทิง ถึงหน้าค่ายลูกเสือ (เตรียมงานฤดูหนาว)

4. เก็บขนกิ่งไม้

- หน้า รร.พระบาท

- ถ.รอบเวียง

- แยกสวนดุสิต

- ถ.ตัดใหม่

- ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์

- หมู่บ้านวังคูณ