นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” ทำความสะอาดบ้านให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมในชุมชนสิงห์ชัย

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. เทศบาลนครลำปาง ร่วมทำกิจกรรม “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” ภายใต้โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความสะอาด ซ่อมแซมราวบันได และตัดแต่งกิ่งไม้ ในบริเวณบ้านของผู้ป่วยสมองเสื่อม อายุ 86 ปี ที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง ในชุมชนสิงห์ชัย โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม. เทศบาลนครลำปาง คอยให้การดูแลและช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง