นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 10 ราย เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา