นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดเก่า ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชรา การค้า เป็นผู้รับจ้าง