นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อสม.เทศบาลนครลำปาง ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า-ออกตลาด ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 11 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ทีมงาน อสม.เทศบาลนครลำปาง จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออกตลาดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง อย่างต่อเนื่อง โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ พบว่าประชาชนทุกคนให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี