นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตลาดอัศวิน

วันที่​ 12 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดลำปาง​ กอ.รมน.ลำปาง และท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ เทศบาล 2 (อัศวิน) โดยมี อสม.เทศบาลนครลำปาง ให้บริการจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าตลาด พบว่าทั้งผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี