นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พบเห็นสายสื่อสารขาด ร่วง หล่น หย่อน แจ้ง กสทช.

เทศบาลนครลำปาง ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 31 (สำนักงาน กสทช. เขต 31) กำชับผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคม ดูแลและดำเนินการแก้ไขสายสื่อสารที่นำมาติดตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย หากพบเห็นสายสื่อสารขาด ร่วง หล่น หย่อน กีดขวางทางจราจร แจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายด่วน 1200 หรือ แอปพลิเคชัน LINE : @nbtc1200 เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำเนินการต่อไป