นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเดินรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามรายละเอียดจากบริษัทเดินรถตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้อีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) โทร. 054 218 219