นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดกรองทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน

เทศบาลนครลำปาง ดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการ และบุคลากรทุกท่าน ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมลงบันทึกข้อมูลทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน และที่สำคัญต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ป้องกันอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อสังคมที่ปลอดโควิด-19