นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะ​ของสถานประกอบการ

วันที่​ 14​ มกราคม​ 2564​ งานสุขาภิบาล​อนามัย​และสิ่ง​แวดล้อม​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะ​ของสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติ​การสาธารณ​สุข​ พ.ศ. 2535​ ที่ได้มายื่นขอใบอนุญาต​ฯ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบ​และแนะนำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19​ ด้วย