นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้จัดทำช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด เช่น การจัดเก็บขยะ การจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ การเก็บกวาดถนน การทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น ผ่านช่องทาง Line : cleanliness_lp หรือสแกน QR Code สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-9184285 ในวันและเวลาราชการ

โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย และพิกัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ