นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

หารือแนวทางการแก้ปัญหาลักลอบทิ้งขยะบริเวณหลังวัดศรีรองเมือง

วันที่ 17 มกราคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับเชิญจาก นายวาฑิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา สืบเนื่องจากมีประชาชนได้ร้องเรียนถึงปัญหาการนำขยะต่าง ๆ มาลักลอบทิ้งบริเวณหลังวัดศรีรองเมืองแล้วจุดไฟเผาซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและเกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณนั้น รวมทั้งมีการนำขยะโดยเฉพาะกิ่งไม้ต่าง ๆ มากองไว้ข้างทาง โดยร้องเรียนว่าเทศบาลนครลำปางไม่มาเก็บขนไปทิ้ง หลังจากนั้นร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณที่ได้ถูกร้องเรียนมาและจะพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป