นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง

นอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามแผนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง