นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำมาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันอังคารที่​ 19 มกราคม​ 2564​​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะ​ของสถานประกอบการ พร้อมให้คำแนะนำมาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ณ บริเวณถนนบุญวาทย์และตลาดเทศบาล 1 (หลักเมือง) พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี