นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ติดตั้งแผงเหล็กกำหนดทางเข้า-ออก สถานีขนส่ง จ.ลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่จากสำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการติดตั้งแผงเหล็กกันบริเวณที่นั่งรอผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังวหัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) เพื่อกำหนดทางเข้า-ออกผู้ที่มาใช้บริการให้ผ่านจุดคัดกรองทุกครั้ง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19