นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศถนนสายวัฒนธรรมลำปาง จากกลุ่มคณะกรรมการ

ประกาศถนนสายวัฒนธรรมลำปาง จากกลุ่มคณะกรรมการกาดหมั้ว ขอความร่วมมือผู้ค้าในมาตรการช่วงการระบาดของเชื้อโควิด19

1. มีการคัดกรองผู้ค้าก่อนเข้าตลาด วัดอุณหภูมิและเช็คอิน"ไทยชนะ"

2. ตั้งร้านค้าห่างกัน 1 เมตร ถ้าไม่ได้ต้องมีฉากกั้นด้านข้างทั้งซ้ายขวา

3. ทุกร้านต้องมีสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอลบริการฟรีให้ลูกค้า

4. ขายอาหาร มีฉากพลาสติกกั้น หน้าร้าน ผู้ปรุงอาหารสวมหมวกผ้ากันเปื้อน ถุงมือ หรือคีมคีบห้ามใช้มือเปล่าหยิบอาหารโดยตรง

5. ขายอาหารเฉพาะกลับบ้านเท่านั้นไม่ควรมีบริการทานในร้าน

6. ผู้ค้าและลูกค้าทุกคนใส่แมสและเว้นระยะห่างให้เหมาะสม

7. ผู้ค้าถนนสายวัฒนธรรมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองหรือเสื้อสีเขียวถนนสายวัฒนธรรม

8. ผู้ค้าจะต้องเป็นผู้ค้าประจำเคยลงชื่อขายถนนสายวัฒนธรรม

9. ผู้ค้าขายลอตเตอรีต่างจังหวัด หรือขายของอื่นที่เดินขายไม่อนุญาตให้ขายตลอดเส้นทางถนนวัฒนธรรม และขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่านวมหน้ากากอนามัย | ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ |

เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 - 2 เมตร  สแกนไทยชนะ ไม่ถอดหน้ากากเพื่อรับประทานอาหาร หรือ ถ่ายรูป

ติดต่อประสานงาน : 081-950-9098 (คุณประทีป เมืองแก่น ประธานกรรมการกลุ่มกาดหมั้วฯ)