นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2563 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่ กำลังพลเจ้าหน้าที่ และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เบื้องต้นกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามแผนการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง