นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นางชนูสี  อินดาวงศ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นางจันทร์สม  เสียงดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง  ในฐานะประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง และคณะ ร่วมทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางรัชนี  ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล