นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ๖ โรงเรียน จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง