นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันวอลเลย์บอล ภาครัฐและเอกชนจังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปางและพนักงานสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬา ในการจัด “การแข่งขัน วอลเลย์บอล ภาครัฐและเอกชนจังหวัดลำปาง” โดยมีนักกีฬาจากหน่วยงานโรงพยาบาลลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพความร่วมมืออันดีต่อกัน โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่เวลา 8.00น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

เชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันวอลเลย์บอล ภาครัฐและเอกชนจังหวัดลำปาง