นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานวันรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด

นายสุคนธ์  อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมงานในพิธีเปิด “วันรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559  ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร

พิธีเปิดงานวันรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด