นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงพระราชทานบ้านแก่ราษฎรชาวลำปาง

นายวสันต์ สุวรรณวงค์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างบ้านราษฎรที่ได้รับพระราชทานทุนสนับสนุนที่อยู่อาศัย ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 หลัง ของนางวิไลวรรณ รัตน์พิทักษ์ บ้านเลขที่ 111 ซอย 2 ตำบลนาก่วมเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้ดำเนินการสร้างตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 – วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา งบประมาณค่าก่อสร้าง 195,000 บาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือทุนสนับสนุนที่อยู่อาศัย ให้กับราษฎรรายดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหลือเพียงการย้ายเสาไฟฟ้าเข้ามาในบริเวณบ้านและการติดตั้งระบบน้ำประปาภายในบ้าน เบื้องต้นได้ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว และคาดว่าจะสามารถดำเนินการส่งมอบบ้านอย่างเป็นทางการให้แก่เจ้าของบ้านได้ภายในอนาคต อันใกล้นี้.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงพระราชทานบ้านแก่ราษฎรชาวลำปาง