นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธรรมะน่ารู้ ครั้งที่ 1 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง สนใจร่วมโครงการธรรรมะน่ารู้ เป็นจำนวนมาก นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และนางชนูศรี อินดาวงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมธรรมะน่ารู้ ร่วมกับนางสุวภรณ์ ชูโต ประธานเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีพุทธศาสนิกชนสนใจร่วมกิจกรรม้ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟังธรรม และทำบุญร่วมกันในครั้งนี้จำนวนประมาณ 200 คน 

สำหรับโครงการธรรมะน่ารู้ ประจำปี 2559 เทศบาลนครลำปาง กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น รวม 6 ครั้ง 6 วัด ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2559 สถานที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สถานที่ วัดศรีบุญโยง
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2559 สถานที่ วัดบุญวาทย์วิหาร
ครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2559 สถานที่ วัดสิงห์ชัย
ครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สถานที่ วัดศรีปงชัย
ครั้งที่ 6 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 สถานที่ วัดศรีเกิด

จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางหรือพื้นที่ใกล้เคียง เข้าวัดฟังเทศน์ สวดมนต์และฝึกสมาธิ รวมถึงสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการเคลื่อนที่ไปฟังเทศน์ ฟังธรรมยังวัดต่างๆ จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ธรรมะน่ารู้ ครั้งที่ 1 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม