นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงวงเวียนบริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)