นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำปางเตรียมจัดระเบียบทางเท้า

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเวียงละคร ว่า ในเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้า เป็นเรืองที่น่าเห็นใจเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบได้โดยง่าย จังหวัดลำปางจึงมีแนวทางที่จะส่งชุด ททท.(ทำทันที) ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทหาร ตำรวจ และเทศบาลนครลำปาง เพื่อคืนพื้นที่ให้กับประชาชน นาย พิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปางให้ปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงข่าว เกี่ยวกับประเด็นการจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เทศบาลนครลำปางหรือปัญหาการวางขายสินค้าบนทางเท้า กล่าวว่าที่ผ่านมาเทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการสำรวจปัญหาร่วมกับ ตำรวจ และทหารในพื้นที่แล้วพบว่า ตลาดในพื้นที่เทศบาลนครลำปางที่พบปัญหาการขายของบนฟุตบาททางเท้า จำนวน 3 แห่ง คือ ตลาดสนามบิน ตลาดโชคชัย (ถนนสุเรนทร์) และตลาดหลักเมือง รวมไปถึงการขายของบนฟุตบาท ถนนพหลโยธิน(ข้างเรือนจำ) เขื่อนยาง(ฝั่งโรงเรียนเคนเน็ตแม็ตแคนซี) และบริเวณหน้า โรงเรียนบุญวาทย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นาย พิชิต โมกศรี  ปลัดเทศบาลนครลำปาง กล่าวโดยสรุปว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขายของบนถนนและทางเท้าที่ทางเทศบาลดำเนินการ มี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ได้แก่ การกำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้จำหน่าย/ขายของบนทางเท้าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ต่อไป ส่วนแนวทางที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะผ่อนผันได้เป็นพื้นที่ที่ต้องจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ตลาดสนามบิน เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินงานร่วมกับ ตำรวจ และทหาร ในการจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังของเทศกิจ และป้องกันมิให้กลับมาขายซ้ำอีก ส่วนปัญหาตลาดหลักเมือง(หน้าธนาคารออมสิน) เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาต้องกระทำร่วมกันหลายฝ่าย และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยหลีกเลี่ยงมิให้กระทบกับพ่อค้า แม่ค้า หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้ การจัดระเบียบบนทางเท้า หรือ การวางสิ่งของบนทางเท้าในเขตเทศบาลนครลำปางนั้น เทศบาลนครลำปาง มิได้นิ่งนอนใจ และได้ให้ความสำคัญในการแห้ไขปัญหาเป็นลำดับต้น ๆ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน ทั้งผู้ขาย ผู้ซื้อ และประชาชนทั่วไป ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองตลอดไป

จังหวัดลำปางเตรียมจัดระเบียบทางเท้า