นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ห้องสื่อมัลติมีเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)