นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือโครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองและโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือโครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองลำปาง และโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง เตรียมความพร้อมให้การดำเนินงานให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

ประชุมหารือโครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองและโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง